Slow-Hand Netwerk

Door bewuste aandacht een beweging ingang zetten naar vernieuwing


Expert in begeleiding van ondernemingsraden

Geeft ruimte aan het unieke van ieder team en de mens binnen dat team. Streeft naar een organisatie waar met plezier gewerkt wordt en waar het vakmanschap op de werkvloer gewaardeerd wordt.
Een organisatie met effectieve Medezeggenschap waarbinnen de ondernemingsraad en
bestuurder gezamenlijk tot de beste oplossingen komen.

Een plaats waar met plezier gewerkt wordt!

home
persoon
werkwijze
verschil
voor wie
reviews
contact